นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม