ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 06.50 น. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน มอบหมาย นายกฤษณ์ วงศ์มนัสตระกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า) ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี