ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ” ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ (22 ก.ย. 2563)

ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ” ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ทาง Facebook: DGA Thailand และ Youtube: DGA Thailand ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น. ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมรับชมและดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ ได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง