ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมชิงรางวัล Nasser bin Hamad International Youth Creativity Award

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาบาห์เรนมีหนังสือถึงเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา เพื่อเชิญชวนประเทศไทยร่วมเสนอชื่อเยาวชนเพื่อขอรับรางวัล Nasser bin Hamad International Youth Creativity Award ครั้งที่ 5 ประจำปี
ค.ศ. 2018 โดยรางวัลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถ การแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของเยาวชน รวมถึงลดอุปสรรคและความยากลำบากในชีวิตของเยาวชนทั่วโลก รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกสัญชาติในกลุ่ม 3 ช่วงอายุ ได้แก่ 1) 14 – 17 ปี 2) 18 – 24 ปี และ 3) 25 – 30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน 6 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ภาพยนตร์ การถ่ายภาพ กราฟฟิคดีไซน์ วิจิตรศิลป์ และสถาปัตยกรรม เพื่อชิงรางวัลสูงสุด 11,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในแต่ละสาขา ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.nbhaward.bh

*****************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 กรกฎาคม 2561