ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การนำระบบขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคง” ( 8 ต.ค. 2563)