ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบองค์กร” ( 8 ต.ค. 2563)