ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกฝนอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) (25 มิ.ย. 2563)