ขอเชิญผู้สนใจเข้าสมัครรับการคัดเลือก Library of Congress Literacy Awards ประจำปี 2562

ด้วย The Library of Congress ร่วมกับ Rubenstein ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล  Library of Congress Literacy Awards ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย 3 รางวัล

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

25 กุมภาพันธ์ 2562