ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานItalian Festival in Thailand ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 (5 ก.ค. 2562)

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Italian Festival in Thailand ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานแสดงทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐอิตาลีตลอดปี 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซต์ http://bit.ly/2JveeFM

**********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 กรกฎาคม 2562