ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม “2nd International Conference on Sustainable Development Goals 2019” ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย (1 เม.ย. 2562)

         ด้วยเครือข่ายความยั่งยืนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และศูนย์ศึกษาความยั่งยืนโลกแห่งมหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia จะจัดการประชุม “2nd International Conference on Sustainable Development Goals 2019” ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการขจัดความท้าทายด้านความยั่งยืน รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

            สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมข้างต้นโดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click>> และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์http://www.sdgconference.usm.my/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=117 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

 

 


สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 เมษายน 2562