ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเปิดตัวรายงานสรุปการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2562 ระดับชาติ (11 มิ.ย. 2562)

          ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัชนินท์ พงศ์อุดม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2628-5646 ต่อ 114-116

กำหนดการการเปิดตัวรายงานสรุปการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจาปี 2562 ระดับชาติ : Click..

********************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 มิถุนายน 2562