ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562

LOGOBIC

ด้วย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย แจ้งว่า รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PRG – G 2019) ซึ่งจะทำการสอนเป็นภาษาโปรตุเกส โดยเปิดรับใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/sv9u1U และดำเนินการยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cultural.bangkok@itamaraty.gov.br รายละเอียดตามเอกสารแนบ Click..

**********************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 สิงหาคม 2561