ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562

LOGOBIC

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click..

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 กันยายน 2561