ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (Endeavour Leadership Program หรือ ELP) ประจำปีการศึกษา 2562

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ได้ประกาศเสนอมอบทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (Endeavour Leadership Program หรือ ELP) ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป จำนวน 4 ประเภท ได้แก่

1. ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate)
2. ทุนเพื่อการวิจัย (Research)
3. ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Vocational Education and Training)
4. ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Executive)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลและวิธีการสมัครรับทุนได้ที่ www.internationaleducation.gov.au/endeavour หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ได้ที่ e-mail: aei.bkk@dfat.gov.au และส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click..

*****************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 ตุลาคม 2561