ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซอร์ไบ

สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน มีโครงการมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซอร์ไบจาน สำหรับผู้สมัครจากประเทศสมาชิก Non-Aligned Movement (NAM) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วย โดยสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน 800 AZN ต่อเดือน (ประมาณ 14,800 บาท) ค่าประกันสุขภาพ และอื่นๆ ให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ผ่านการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจากประเทศสมาชิก และผ่านกระทรวงการต่างประเทศของผู้ที่สนใจ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aida.az/scholarship หรือติดต่อที่อีเมล tale_aliyev@mfa.gov.az และ n_asgarova@mfa.gov.az โทรศัพท์ (+994 12) 596 93 76 ดาวน์โหลดใบสมัครดังแนบ Click..

**********************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 มกราคม 2562