ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนปริญญาโทประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019-2020 มหาวิทยาลัย Turin ประเทศอิตาลี

มหาวิทยาลัย Turin ประเทศอิตาลี อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019-2020 จำนวน 15 ทุน โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าที่พัก และค่าครองชีพ จำนวน 9,000 ยูโรต่อปี ซึ่งผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 29 ปี และมีผลคะแนน GRE General Test เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ apply.unito.it หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 เมษายน 2562

***********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 มีนาคม 2562