ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุม 19th UNESCO – APEID International Conference – Effective School Leadership for the 21st Century

ด้วยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพ จะจัดการประชุม 19th  UNESCO – APEID International Conference – Effective School Leadership for the 21st Century ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเทพ ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้นำโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 นำเสนอโครงการความเป็นผู้นำที่เป็นนวัตกรรมเชิงปฏิบัติในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการติดตามและประเมินผลความเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนความเป็นผู้นำของโรงเรียนที่มีคุณภาพ

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ ขอเชิญหน่วยงาน องค์กร และผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ฯ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.surveymonkey.com/r/apeidconf หรือประสานโดยตรงกับสำนักงานยูเนสโกที่ apeidconf@unesco.org โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดค่าลงทะเบียน ตามเอกสารแนบ) และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bangkok.unesco.org/content/19th-unesco-apeid-international-conference

 

 

********************


 

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 กันยายน 2561