ขอเชิญติดตามรับชมการแถลง สรุปผลงานสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 1 ปี (มีนาคม 2564-65) ‘Education we can TRUST’

ขอเชิญติดตามรับชมการแถลง สรุปผลงานสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 1 ปี (มีนาคม 2564-65) ‘Education we can TRUST’

ถ่ายทอดสด จากลานสวนวันครู’ 65 สพฐ. วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง OBEC Channel และ Facebook Live ศธ.360 องศา

https://www.facebook.com/1611166045632577/posts/4959540324128449/