ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน EDUtech Thailand 2021 และรับฟังการบรรยายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและทักษะในศตวรรษที่ 21”