ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (14 พ.ย. 2562)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
Image141119074245.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.20 MB