ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (25 พ.ย. 2562)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
Image251119012014.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.04 MB