ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (20 ธ.ค. 2562)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
Image201219080526.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.04 MB