ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ (14 ม.ค. 2563)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
Image140120071335.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.28 MB