กิจกรรม “ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ โดยนางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ร่วมทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมกันนี้ นายอำเภอสองพี่น้อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง ทั้งนี้ฝากข้อคิดในการพัฒนาโรงเรียนโดยใช้หลัก บ-ว-ร พัฒนานักเรียนโดยใช้โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ปลูกฝังความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ความเป็นพลเมืองดีของชาติ เป็นเด็กดีของพ่อแม่ ดูแลตัวเองให้เป็นผู้มีสุขภาพดี ความรู้ดี มีคุณธรรม
ภาพกิจกรรม