การแสดงรอบกองไฟงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการแสดงรอบกองไฟงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม