การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครู โรงเรียนเอกชน จังหวัดน่าน ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมงานการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครู โรงเรียนเอกชน จังหวัดน่าน ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสามัคคี ระหว่าง ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดน่าน

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง