การเตรียมความพร้อมข้อมูลการฉีดวัคซีน Pfizer ในเด็กนักเรียนอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี