การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 2 (06 ก.ย. 2560)

Downloadเอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง


>> สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  <<

>> สำนักงานศึกษาธิการภาค  <<