การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2” หลักสูตรที่ 2 “การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย”

1. จดหมายขาวลงหนา สป ตลาดนด 2

 

วันที่ 10 มีนาคม 2565 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส 2” หลักสูตรที่ 2 “การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย” โดย โค้ชเช,  น้องเทนนิส จอมเตะสาวเจ้าของเหรียญทอง โอลิมปิกเกมส์ 2020 และอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!

1. จดหมายขาว ตลาดนด 2