การสูญเสียจากการปิดโรงเรียนในช่วงโควิด – 19 25-1-2564

ข้อมูลจากองค์การยูเนสโกแสดงให้เห็นถึงสองในสามของปีการศึกษาที่สูญเสียไปโดยเฉลี่ยทั่วโลกเนื่องจากการปิดโรงเรียน Covid-19 เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วที่เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้นักเรียนกว่า 800 ล้านคน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั่วโลก ต้องเผชิญกับปัญหาด้านการศึกษาที่หยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องมาจากการปิดโรงเรียนทั้งการปิดแบบทั้งหมดใน 31 ประเทศไปจนถึงการลดเวลาการศึกษาหรือปิดเป็นบางส่วนในอีก 48 ประเทศตามข้อมูลใหม่ที่ได้จากองค์การยูเนสโก

แผนที่แสดงให้เห็นว่ามีโรงเรียนถูกปิดโดยเฉลี่ย 3.5 เดือน (14 สัปดาห์) นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 5.5 เดือน (22 สัปดาห์) ซึ่งเทียบเท่ากับสองในสามของปีการศึกษา โดยระยะเวลาของการปิดจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาคตั้งแต่ 5 เดือน (20 สัปดาห์) ในกลุ่มประเทศแถบละตินอเมริกาและแคริบเบียนไปจนถึง 2.5 เดือน (10 สัปดาห์) ในยุโรป ซึ่งภาครัฐจะพยายามให้มีการปิดโรงเรียนทั่วประเทศให้น้อยที่สุด เห็นได้จากการมีการปิดมากที่สุดในเดือนเมษายน 2563 คือใน 190 ประเทศ จากนั้นก็ลดลงเหลือ 30 ประเทศในขณะนี้

Audrey Azoulay ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ได้กล่าวว่า “การปิดสถาบันการศึกษาเป็นเวลานานและซ้ำแล้วซ้ำเล่ากำลังทำให้นักเรียนเกิดปัญหาทางจิตใจและทางสังคมที่เพิ่มขึ้น ทำให้สูญเสียการเรียนรู้และยังมีความเสี่ยงที่จะออกจากโรงเรียน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่เปราะบางที่สุดในสังคม ดังนั้นการปิดโรงเรียนแบบทั้งหมดจึงควรต้องเป็นทางเลือกสุดท้าย และเมื่อมีการเปิดเรียนใหม่ก็ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นลำดับแรก”

ข้อมูลที่เผยแพร่จากรายงานการติดตามการศึกษาทั่วโลกขององค์การยูเนสโก แสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งก่อนวิกฤต โควิด-19 มีเพียง 1 ใน 5 ประเทศเท่านั้นที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างมากในเรื่องการสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาผ่านกลไกการจัดหาเงินทุนต่างๆ แต่มีหลักฐานน้อยเกี่ยวกับมุมมองด้านความเสมอภาคในช่วงโควิด -19

Audrey Azoulay ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ยังกล่าวอีกว่า “เราต้องการสนับสนุนด้านการเงินอย่างเพียงพอเพื่อสร้างความปลอดภัยเมื่อมีการเปิดโรงเรียนภายหลังวิกฤตโควิด-19 และเนื่องในวันการศึกษาสากล (International Day of Education) จึงขอเรียกร้องให้ประเทศและพันธมิตรต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็นผลดีต่อโลกของเราและเพื่อการฟื้นฟูการศึกษา”

ข้อมูลของยูเนสโกแสดงให้เห็นว่าภาคการศึกษาได้รับเงินทุนสนับสนุนจากทั่วโลกเพียง 0.78% นอกจากนี้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาดูเหมือนว่าจะลดลง 12% อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาด การระบาดของโรคยังเพิ่มช่องว่างการระดมทุนเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกถึง 1 ใน 3 หรือเทียบเท่า 2 แสนล้านเหรียญต่อปีในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ซึ่งคิดเป็นเกือบ 40% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนั้นการดำเนินการต่างๆ ล่วงหน้าเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลความเสียหายที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ถึง 75%

ในการประชุมการศึกษาระดับโลกที่จัดขึ้นโดยยูเนสโกเมื่อเดือนตุลาคม 2563 ภาครัฐบาลและพันธมิตรต่างๆ ได้มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องงบประมาณด้านการศึกษาและมุ่งเน้นการเปิดโรงเรียนใหม่ที่ปลอดภัยและครอบคลุมตลอดจนการให้การสนับสนุนครูในด้านการพัฒนาทักษะต่างๆ และเพื่อให้สามารถกลับมาเรียนได้อย่างปลอดภัย องค์การยูเนสโกจึงขอให้มีการฉีดวัคซีนให้แก่ครูและนักการศึกษากว่า 100 ล้านคนทั่วโลก

เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองวันการศึกษาสากล องค์การยูเนสโกและพันธมิตรต่างๆ ที่ทำงานด้านการศึกษาทั่วโลก ได้ร่วมกันจัดงานที่เน้นถึงความจำเป็นในการปกป้องและการระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาที่เท่าเทียม ให้มีการส่งเสียงไปถึง “พระเอกของชุมชน” ที่ออกไปให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังในช่วงของการปิดโรงเรียนและนำเสนอนวัตกรรมที่นำไปสู่ระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมมากขึ้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

• UNESCO’s global monitoring map provides the status of school closures and re-openings.
• Over 80 country profiles were compiled detailing countries’ financing policies and programmes to inform the new GEM Report policy paper, How committed? Unlocking financing for equity in education. These profiles will be made public on International Day of Education, 24 January, on the Gem Report’s Profiles Enhancing Education Reviews (PEER) website.

ข้อมูล: องค์การยูเนสโก
https://en.unesco.org/news/unesco-figures-show-two-thirds-academic-year-lost-average-worldwide-due-covid-19-school

เรียบเรียงโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ สต.สป.
25 มกราคม 2564