การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษด้านยาเสพติด

นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปีงบประมาณพ.ศ 2565 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เพื่อพิจารณาบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดน่านที่มีผลงานด้านยาเสพติดดีเด่น   เป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้เป็นผู้ได้รับบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง