การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติฯ

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  ว่าที่ร้อยเอกวิสาร  ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการ   ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการสร้างความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการออกแบบความคิด (Design Thinking) ภายใต้โครง “การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติในพื้นที่สำนักงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 10” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 และสำนักงานศึกษาธิการในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (5 จังหวัด) รวม 56 คนระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี