การประชุมเรียบเรียงความโดดเด่นของครูผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมเรียบเรียงความโดดเด่นของครูผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเอื้อม จันทร์สุขโข นางสาวไตรนาถ ศรีจันทร์ นางวิภาดา จารุพนานนท์ และนางสาววาสนา แจ้งเสนาะ เป็นคณะอนุกรรมการฯ ในการเรียบเรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!