การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่2/2565

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี