การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด ณ นาน่า รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านน้ำทรัพย์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!