การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาเอกชน สังกัดศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!