การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 4 มีนาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2566 – 2570) โดยผ่านกลไกของ กศจ.  โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดฯ  และนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้ขับเคลื่อนการประชุม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!