การประชุมหารือเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมหารือเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้มีผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!