การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อหารือข้อราชการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อหารือข้อราชการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!