การประชุมรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และ นางสาวปิยะพร ศรีวงศ์อยู่ สภาเด็กจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านระบบ ZOOM โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!