การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนรพีเลิศวิทยา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการประชุมฯ