การประชุมปฏิบัติการเพื่อออกแบบกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาคกลาง

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อออกแบบกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 26 -27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเช็นทรัลเพลส อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาค

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!