การประชุมปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางกรณิการ์ เกตุภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระะหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร