การประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!