การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสิงขร ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!