การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ตัวแทนศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ตัวแทนศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะมีการสอบในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!