การประชุมครูผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมครูผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ความรู้การบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและเกณฑ์การประเมิน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางจิรัฎฐ์ ปรานต์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!