การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2565

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายพนิต ใหม่ประสิทธิกุล ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา