การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายสุรินทร์ บัวงาม ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 8/2565 โดยมี นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!