การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมเกาหลัก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!